Pierwsze wrażenie, czyli to, co na wstępie nas...
W powszechnym mniemaniu jest, iż pierwsze doznania poznawcze, mogą już na dobre zadecydować o tym, czy kogoś...