Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w pracy

Bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy jest rzeczą niezwykle ważną. Każdy z nas spodziewa się przecież, że uda mu się wrócić po pracy do domu i nie dojdzie tam do żadnego wypadku, który spowoduje obrażenia lub śmierć. Zapewnienie bezpieczeństwa należy do obowiązków pracodawcy i to właśnie on musi zapewni takie warunki, które będą bezpieczne i nie będą powodowały zagrożenia dla żadnego z pracowników. Nie oznacza to jednak, że to właśnie on musi zajmować się tym bezpośrednio. Z reguły zatrudnia osoby, które znajdą się na bezpieczeństwie i higienie pracy i są w stanie przeprowadzić wymagane oceny ryzyka, na podstawie których możliwe jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Ocena ryzyka jest wymagana na wszystkich stanowiskach i jest to tak naprawdę punkt wyjściowy do wszelkich rzeczy mających związek z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Najważniejsze jest jednak uświadomienie pracownika na temat zagrożeń. Jest to rzecz naprawdę bardzo ważna, ponieważ dzięki temu są oni w stanie unikać zagrożeń lub podejmować odpowiednie działania, gdy już się one pojawią. Dlatego przeprowadza się szkolenia wstępne – muszą je odbyć wszystkie osoby, które zostały przyjęte do danego zakładu pracy oraz te, które zmieniają stanowisko. Dzięki temu są oni w stanie zapoznać się ze wszystkimi czynnikami niebezpiecznymi, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy. Połączone są one z instruktażem stanowiskowym, którego zadaniem jest przygotowanie pracownika do samodzielnego wykonywania pracy.

Szkolenie BHP (sxc.hu)

Szkolenie BHP (sxc.hu)

Szkolenia okresowe

Innym rodzajem szkolenia jest to, które przeprowadza się okresowo – w różnych odstępach czasu w zależności od pełnionego stanowiska. W przypadku pracy fizycznej w zakładach podwyższonego ryzyka są one realizowane każdego roku. Każdy pracownik musi przejść takie szkolenie dodatkowo zaliczyć egzamin, który sprawdza wiedzę z tego zakresu. Wiele osób uważa, że szkolenia BHP Poznań nie mają sensu, ponieważ się powtarzają i nie wnoszą niczego nowego. Prawda jest jednak taka, że dzięki nim możliwe jest zmniejszenie ilości sytuacji wypadkowych i to naprawdę całkiem sporo. Dlatego jeżeli zależy nam na bezpieczeństwie podczas wykonywania pracy to szkolenia, zarówno wstępne jak i okresowe, to najlepszy sposób na jego zapewnienie. Od zawsze wiadomo, że czynnik ludzki jest najbardziej zawodny.

About Janusz

Comments are closed.