Religia

Wierzenia na przestrzeni dziejów

Religia dla człowieka ważna jest od samego zarania dziejów. Już nawet nasi prahistoryczni przodkowie posiadali swoje bóstwa. Jednoznaczne zdefiniowanie czym tak naprawdę jest, do czego zmierza oraz jakie daje korzyści jest niemożliwe. Każdy człowiek przeżywa ją na własny sposób i jest źródłem rożnych wartości. Jedno jest pewne – na przestrzeni dziejów religie odgrywały decydującą rolę w kształtowaniu się naszych kultur i społeczeństw. To z jej powodów dochodziło (i nadal dochodzi) do wojen. Na każdym kroku mamy do czynienia z zapalonymi fanatykami oraz z osobami, które potępiają religię i uważają, że jest to tylko wymysł człowieka, aby tłumaczyć to, co jest niewyjaśnione i nie do pojęcia przez ludzki umysł. Spór pomiędzy takimi osobami nigdy nie zostanie rozstrzygnięty, ponieważ nie ma sposobu na to, aby jednoznacznie stwierdzić, która strona ma rację. Bóstwa są niedostępne dla ludzi i w ich istnienie możemy jedynie wierzyć. Na tym opiera się każda z religii.

Muzułmański Meczet /sxc.hu

Muzułmański Meczet /sxc.hu

Podział religii

Musimy wiedzieć, że religie dzielą się według pewnych kryteriów. Przykładowo ze względu na ich pochodzenie (naturalne, objawione dharmiczne), sposób pojmowania boga (monoteizm, politeizm, henoteizm, deizm itd.), zasięg oddziaływania (narodowe, plemienne, uniwersalistyczne) czy też punkt wyjścia (teocentryczne, kosmocentryczne). Obecnie szacuje się, że największą religią na świecie jest Chrześcijaństwo. Tę religię wyznaje niemal 34 % ludzkości. W jej skład wchodzi jednak wiele odłamów jak anglikanizm, katolicyzm, baptyzm, prawosławie, protestantyzm oraz wiele innych. Drugą pod względem wielkości jest Islam. Jest to religia, która swoim zasięgiem obejmuje prawie 25 % wszystkich żyjących ludzi. Na kolejnym miejscy znajduje się Hinduizm z 14 % wiernych.

Chrześcijański kościół.

Chrześcijański kościół /sxc.hu

Zasady i boskie prawa

Każda z tych religii ma swój sposób na przedstawienie bóstwa oraz sposób oddawania modłów. Jednak główne ich założenia są bardzo podobne. Przykładem mogą być tutaj największe religie: Chrześcijaństwo oraz Islam. Obie zakładają, że istnieje jeden bóg, który sprawuje piecze nad światem. Różnica polega przede wszystkim na relacji człowiek-bóg. W Chrześcijaństwie relacje te są bardziej braterskie. Wierni nie traktują boga z tak wielkim szacunkiem jak wyznawcy Islamu. Zakładają oni, że jest pasterzem, który jest miłosierny i jest w stanie wybaczyć wszelkie grzechy swoich dzieci. Wyznawcy Allaha nie spoufalają się ze swoim bogiem. Oddają mu bezgraniczny szacunek i żyją według ściśle określonych praw.