Nowe projekty infrastrukturalne, a firmy

Od kilku lat widzimy, jak w ramach projektów dofinansowań powstają nowe obwodnice oraz modernizacja dróg lokalnych. Choć niestety zdarzają się wpadki, jak np. kiepskie wykonawstwo, wymagające poprawek, to jednak nasza infrastruktura drogowa nieco się zmieniła na lepsze, choć do normalności jeszcze jest długa droga, zwłaszcza jeśli chodzi o umowy jak znana jakby prywatna autostrada z kosmicznymi opłatami.

Transport (pixabay.com)

Infrastruktura kolejowa

Znacznie większe środki inwestycyjne są potrzebne dla modernizacji i rozwoju kolei, bowiem koszta inwestycyjne wymagają nie tylko rozbudowy samej trakcji np. umocnienia czy utwardzenia podłoża, ale wymiany torowisk, przekładek , a także przejazdów jak wiadukty itd. Do tego potrzeba
odpowiednich fachowców, których brakuje. Nie cierpią na braki profesjonalistów jedynie te firmy kolejowe w Polsce, które powstały w regionach, gdzie tradycja kolejowa była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tutaj nadzieją jest przywrócenie szkolnictwa zawodowego, najlepiej realizowanego już równomiernie z praktyką zawodową, albo szansą zatrudnienia.

Koordynacja urzędów miast, województw i państwa

Ważną role w realizacji tak ważnych modernizacji jak infrastruktura odgrywa zdolność prawna i finansowa płynność między zleceniodawcami, w tym wypadku Skarb Państwa oraz Spółki Akcyjne z urzędami lokalnymi . Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu budżetem, lokalne urzędy będą miały szanse na remont ważnych dla siebie połączeń. Dobrze też sięgnąć do ciekawych rozwiązań połączeń, jakie stawiały naszą gospodarkę na bardzo wszystkim poziomie do czasów wojny. Istotna role dziś spełnia również turystyka, oraz transport dalekobieżny towarów. Projekt połączeń autostradowych „złotego szlaku” handlowego jest ambitny, ale wydaje się, że od strony ekonomicznej znacznie lepszym rozwiązaniem komunikacyjnym, byłoby dodatkowo równomierne ciągnięcie trasy kolejowej przy autostradowej, jak obserwujemy to np. w Hiszpanii.

About Katarzyna