faktoring

Faktoring – co to takiego?

Chyba każdy zetknął się kiedyś z pojęciem faktoringu. Na czym on polega i o co w nim tak naprawdę chodzi?… Mówiąc w skrócie, to narzędzie finansowania bieżącej działalności firmy.

Trzy podmioty faktoringu

W umowie faktoringu biorą udział trzy podmioty.

  • Faktorant – czyli klient, to on jest dostawcą towarów i usług w celu ich wcześniejszego finansowania.
  • Odbiorca – do niego kierowane są towary i usługi, nazywany jest również kontrahentem lub dłużnikiem.
  • Faktor – firmy lub instytucje, które oferują usługę faktoringu, bardzo często są to banki.

Na czym to polega?

Na początku niezbędne jest podpisanie umowy między faktorem a faktorantem na podstawie wcześniejszych ustaleń. Dłużnicy automatycznie włączeni do faktoringu muszą zostać o tym zawiadomieni, wraz z podaniem informacji o cesji faktur i zmianie numeru rachunku do spłaty. Od teraz wszystkie faktury wystawiane wobec odbiorców podlegają cesji na faktora. Zobowiązania są płacone na rzecz faktora, który jest odpowiedzialny za rozliczanie transakcji.

Czy warto?

Obecnie faktoring jest bardzo popularnym narzędziem, z którego korzysta coraz więcej firm. Na czym polega fenomen faktoringu i jakie są jego zalety? Przede wszystkim pozytywnie wpływa on na relacje klienta z kontrahentami przez przyspieszenie otrzymywania przez nich płatności. Ponadto zwiększa konkurencyjność i elastyczność firmy. Trzeba jednak liczyć się z opłatami, na które zazwyczaj się składa prowizja, odsetki i koszt administracyjny. Jednak czy ogólny rozrachunek będzie wychodził pozytywnie – to już trzeba ocenić indywidualnie.

About piotr