Magazynowanie i transport bliski

Magazynowanie jest jednym z ważniejszych procesów produkcji. To właśnie podczas tego etapu większość elementów zostaje zewidencjonowanych i wprowadzonych do systemów elektronicznych. Jest to odpowiedzialne zajęcie, które wymaga nie tylko umiejętności zarządzania magazynem, ale również personelem, który będzie odpowiedzialny za transportowanie ładunków na terenie zakładu pracy. Najczęściej do tego rodzaju prac wykorzystuje się wózki widłowe. Do ich prowadzenia potrzebne są odpowiednie uprawnienia, które można zdobyć na kilka różnych sposobów. Najlepiej jednak jest zapisać się na kurs, który zakończy się egzaminem z Urzędu Dozoru Technicznego .w ten sposób dostaje się uprawnienia, które liczą się w kraju i potwierdzają umiejętności kontrolowania takich uradzeń. Jest to ważne, ponieważ w takich zakładach z reguły transportowane są produkty o wysokiej wartości i uszkodzenie ich podczas transportu może być dość sporą stratą dla zakładu.

Ładunki

Zwykle ładunki składowane są na paletach, które mają swoje zdefiniowane rozmiary. Jest to ważne, ponieważ z reguły stosuje się urządzenia, które mają za zadanie samodzielnie paletyzować towar. Jeżeli włożona zostałaby jakaś inna o odmiennych wymiarach to mogłoby dojść do zatrzymania produkcji co jest niedopuszczalne z punktu widzenia kierownika zakładu. Dlatego jeżeli wymagana jest paleta euro to taka powinna zostać użyta w procesie produkcyjnym. Wózki widłowe są w stanie transportować niemal każdy wymiar palety więc w tym przypadku nie jest to szczególnie wielkim problemem. Musimy jedynie pamiętać, aby wszystko było wykonywane z głową i aby nie przekraczać parametrów, które są zdefiniowane dla danego urządzenia. W wielu przykładach problemem jest to, że pracownicy chcą wziąć ładunek cięższy niż jest to dopuszczalne. Może to spowodować całkiem spore problemy jak na przykład przewrócenie się wózka.

Drewniane palety (sxc.hu)

Drewniane palety (sxc.hu)

Magazynowanie

Nie trzeba mówić o tym jak bardzo jest to niebezpieczne i jak duże problemy może to powodować. Jest to rzecz ogromnie ważna i musimy wiedzieć, że takie rzeczy mogą się zdarzać podczas pracy. Dlatego dokonuje się też częstych przeglądów, które mają nie dopuścić do tego rodzaju sytuacji. Jedną z najczęstszych usterek jest popękanie wideł – w ten sposób może dojść do naprawdę poważnego wypadku, którego konsekwencje będą ogromne. Przed uruchomieniem urządzenia powinno dokonywać się oględzin pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

About Bob